Cudowny obraz różanostocki zamówiony przez Tyszkiewiczów w 1652 r. u malarza w Grodnie szybko zaczął być traktowany przez wiernych jako cudowny. W 1663 roku na prośbę właścicieli majątku przybyli do Różanostoku z Sejn dominikanie jako opiekunowie cudownego obrazu, a Różanystok stał się miejscem licznych pielgrzymek. Dominikanie zbudowali potężny kościół i klasztor w latach 1759-85. Po utracie niepodległości car sprowadza do Różanegostoku mniszki prawosławne. W 1915 roku, w związku ze zbliżającym się frontem, mniszki zabierają ze sobą w głąb Rosji słynący łaskami obraz. W 1929 roku do kościoła zostaje wprowadzony nowy, czczony do dzisiaj obraz Matki Bożej.

 

W 1919 roku sanktuarium w Różanymstoku objęli salezjanie, którzy podjęli działalność oświatowo – wychowawczą. II wojna przerywa działalność ośrodka salezjańskiego . W 1954 roku władze PRL przemocą odbierały szkoły prowadzone przez zakonników i zamknęły klasztor. Odtąd działał tu Zespół Szkół Rolniczych. Salezjanie nadal prowadzili duszpasterstwo parafialne, w którym szczególną rolę odgrywał kult Matki Boskiej w słynącym łaskami wizerunku. Cudowny obraz uroczyście koronowano w 1981 r. W rocznicę tych obchodów do sanktuarium przybywa kilkutysięczna piesza pielgrzymka, głównie młodzieży z Białegostoku.

 

Świątynię różanostocką Ojciec Św. Jan Paweł II w 1987 r. podniósł do godności bazyliki mniejszej . Salezjanie odzyskali mocno zdewastowane budynki szkolne i klasztorne i po 50 latach na nowo podejmują działalność oświatowo - wychowawczą.

 

Strona Sanktuarium
www.rozanystok.pl