Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle, co "niosący Chrystusa" (Christoforos). Św. Krzysztof pochodził z Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji, i tam poniósł śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza ok. 250 roku.  To tyle, co można powiedzieć coś w miarę pewnego o św. Krzysztofie.

 

Z powodu braku szczegółowych informacji o tym świętym można tu przytoczyć Złotą Legendę bł. Jakuba z Varazze.  Według niej pierwotne imię św. Krzysztofa miało brzmieć Reprobus (Odrażający), gdyż miał mieć głowę podobną do głowy psa.  Za to wyróżniał się niezwykłą siłą.   Postanowił przeto oddać się na służbę najpotężniejszemu na ziemi panu.  Służył więc najpierw królowi swojej krainy.  Kiedy przekonał się, że król ten bardzo boi się szatana, zaczal służyć szatanowi.  Pewnego dnia poznał, że szatan boi się imienia Chrystusa.  To wzbudziło w nim ciekawość, kim jest ów Chrystus, którego boi się szatan.  W taki to sposób opuścił służbę u szatana i zdecydował się służyć Chrystusowi.  Zapoznał się z nauką chrześcijańską i przyjął Chrzest św. 

 

Za pokutę i dla zadośćuczynienia za to, że służył szatanowi, postanowił zamieszkać nad rzeką Jordan, w miejscu, gdzie woda była płytsza, by przenosić na swoich potężnych barkach pielgrzymów idących ze Wschodu do Ziemi Świętej.  Pewnej nocy usłyszał głos dziecka, które prosiło go o przeniesienie na drugi brzeg.  Kiedy je wziął na ramiona, poczuł ogromny ciężar, który go przytłaczał tak, iż zdawało mu się, ze zapadnie się w ziemię.  Zawołał: "Kto jesteś, dziecię?".  Otrzymał odpowiedź: "Jam jest Jezus, twój Zbawiciel.  Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat".  Miał mu wtedy Pan Jezus zapowiedzieć rychłą śmierć męczeńską.

 

Ten właśnie fragment legendy stał się natchnieniem dla wielkiej liczby malowideł i rzeźb św. Krzysztofa.  Tradycja nadała Reprobusowi tytuł "Krzysztofa" czyli "nosiciela Chrystusa" .  Pan Jezus, po przyjęciu przez Krzysztofa Chrztu św., miał mu przywrócić wygląd ludzki.

 

Św. Krzysztof czczony jest jako patron podróżnych, pielgrzymów, przewodników, flisaków, marynarzy i kierowców.